કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

હોસ્ટ નેમ
યુઝરનેમ
@
સર્વિસ પ્રોવાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
સેકન્ડરી મેમરી
બાહ્ય મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP