પર્યાવરણ (The environment)
રોજગાર વિનિમય કચેરીઓના કાર્ય કયા કયા છે ?

પ્લેસમેન્ટ પ્રવૃત્તિ
આપેલ તમામ
વ્યવસાય માર્ગદર્શન
રોજગાર બજાર માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચે દર્શાવેલ ઈંધણ પૈકી સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ શાનાથી થાય છે ?

કોલસો
હાઈડ્રોજન
પેટ્રોલ
ડીઝલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
કુત્રિમ વરસાદ માટે કયું રસાયણ ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

સિલ્વર આયોડાઈડ
સિલ્વર હેકસાઈડ
સિલ્વર ક્રોમાઈટ
સિલ્વર મેગ્રેટાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
એસીડ વર્ષા (Acid Rain) માટે નીચે દર્શાવેલ પૈકી કયું મિશ્રણ જવાબદાર છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પૃથ્વીની સપાટી પરથી જુદી-જુદી તરંગલંબાઈ ધરાવતા પારજાંબલી કિરણો આપાત થતાં હોય છે જે પૈકી સૌથી વધુ હાનિકારક તરંગો કયા છે ?

બધા સમાન હાનિ પહોંચાડે
UV -B
UV -A
UV -C

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP