પર્યાવરણ (The environment)
જ્યાં તાપમાન મહત્તમ ઘટીને આશરે -900C થાય છે તેવા વાતાવરણના આવરણને શું કહે છે ?

ક્ષોભસીમા
ક્ષોભ આવરણ
મધ્યાવરણ
સમતાપ આવરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં આવેલ રામસર આર્દ્રભૂમિ વિશે સાચું શું છે ?

ભારતમાં સૌથી વધુ રામસર સાઈટ રાજસ્થાન આવેલી છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
ભારતમાં કુલ 42 રામસર આવેલી છે જે પૈકી ગુજરાતમાં એક માત્ર નળ સરોવરનો સમાવેશ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
મેહાંગની વૃક્ષ કયા પ્રકારના જંગલોમાં જોવા મળે છે ?

ઉષ્ણ કટિબંધીય વરસાદી
ઉષ્ણ કટિબંધીય ખરાઉ (પાનખર )
સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય
ભરતીના જંગલો (મેન્ગ્રુવ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
'દુષ્કાળ'ને દેશવટો આપવા સરકાર કઈ ઝુંબેશ ચલાવે છે ?

ટપક સિંચાઈનો ઉપયોગ કરો
વધુ અનાજ ઉગાડો
હરિયાળી ક્રાંતિ
વધુ વૃક્ષો વાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતના કયા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દ્વારા 'સ્વચ્છ બાલ સેના' બનાવવાની જાહેરાત કરી છે, જે સફાઈ પર નિગરાની રાખશે અને જ્યાં ગંદકી કરવામાં આવતી હશે તો તે સેના દ્વારા સિસોટી વગાડવામાં આવશે ?

પોંડિચેરી
દીવ
ચંદીગઢ
અંદામાન તથા નિકોબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP