કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP