કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

બિલ ગેઈટ્સ
સ્વામીનાથન
બિલ લિન્ટન
અબ્દુલ કલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

ઍડશીટ
વર્ડ પ્રોસેસર
પ્રેઝન્ટેશન
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

મીલીમીટર
બીટ
આપેલ એક પણ નહી
સેન્ટિમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP