ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
શેરિંગ ઈકોનોમીને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

પીયર ઈકોનોમી
ગીગ ઈકોનોમી
પીયર ઈકોનોમી અને સહયોગી ઈકોનોમી બંને
સહયોગી ઈકોનોમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કથા અર્થવ્યવસ્થાના પ્રકાર છે ?

એક પણ નહીં
આપેલ બંને
મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા
સમાજવાદી અર્થવ્યવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાંથી નીચેનામાંથી કોને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવેલ ?

ગરીબી નાબૂદી
સિંચાઈ
ભારે ઉદ્યોગો
વીજળી અને વાહનવ્યવહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજના ___ તરીકે પણ ઓળખાય છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ગાડગીલ યોજના
સેન યોજના
મહેલનોબિસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
'સમગ્ર વિશ્વમાં આવકવેરો સમજવો સૌથી અઘરો છે' આ વિધાન ___ નું છે ?

ગાંધીજી
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન
જવાહરલાલ નેહરુ
સરદાર પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં નાણાં મોકલવા (ટ્રાન્સફર કરવા) માટે વપરાતા સ્વીફટ કોડ (Swift Code) નું પૂરું નામ જણાવો.

સોસાયટી ઓફ વર્લ્ડવાઈડ ઈન્ટ્રાબેન્ક ફાઈનાન્સ ટ્રાન્સફર
સોસાયટી ફોર વર્લ્ડવાઈડ ઈન્ટ્રાબેન્ક ફાઈનાન્સીયલ ટ્રાન્જેક્શન
સોસાયટી ફોર વર્લ્ડવાઈડ ઈન્ટરબેન્ક ફાઈનાન્શીયલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન
સોસાયટી ફોર વર્લ્ડવાઈડ ઈન્ટરબેન્ક ફાઈનાન્સ ટેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP