કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં ભારતે 156 દેશો માટે પુનઃ ઈ-વિઝાને બહાલી આપી છે. ભારત સરકારે ઈ-વિઝા પ્રણાલીની શરૂઆત કયા વર્ષે કરી હતી ?

વર્ષ 2012
વર્ષ 2009
વર્ષ 2014
વર્ષ 2017

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં ડૉ. કૃતિ કે. કારંત વર્ષ 2021ના વાઈલ્ડ ઈનોવેટર એવોર્ડ માટે પસંદ થયેલા પ્રથમ ભારતીય અને એશિયન મહિલા બન્યા છે તેઓ ભારતની કઈ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે ?

સેન્ટર ફોર વાઈલ્ડ લાઈફ સ્ટડીઝ
ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યુટ
વાઈલ્ડ લાઈફ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયા
વન વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલયે YUVA - Prime Minister's Scheme for Mentoring Young Authors લોન્ચ કરી?

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય
કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલય
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલય
મહિલા અને બાળવિકાસ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
કેરળ વિધાનસભાના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે ?

સુશીલ ચંદ્રા
હિંમતા બિસ્મા સરમાં
રાકેશ સિંહ
એમ. બી. રાજેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP