ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના સ્થાપત્યો અને તેના સ્થળ અંગેના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

રાણ કી વાવ - પાટણ
પુનીત વન (વનસ્પતિ બાગ) - ગાંધીનગર
સુદામા મંદિર - જુનાગઢ
સીદી સૈયદની જાળી - અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ઇન્ડિયા આઈ. એન. એક્સ" "INDIA INX" કે જેનું ઉદ્દઘાટન માં.વડાપ્રધાનશ્રીએ કરેલ છે, તે કયા શહેરમાં આવેલ છે ?

કલકત્તા
મુંબઈ
હૈદરાબાદ
ગિફટ સીટી ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP