ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતની ઉત્તરે આરાસુર નામે ઓળખાતી કઈ ગિરિમાળાના ડુંગરો આવેલા છે ?

અરવલ્લી
સાપુતારા
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વિંધ્યાચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયા માસમાં રવિઋતુના પાક થાય છે ?

જૂન થી ઓગસ્ટ
જાન્યુઆરીથી માર્ચ
એક પણ નહીં
મેથી જુલાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP