કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈકોનોમિક ગ્રોથ સોસાયટીના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે ?

શ્રી બલબીર સિંઘ
શ્રી બીરેન સિંઘ
શ્રી એન. કે. સિંઘ
શ્રી એમ. કે. સિંઘ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયધીશની નિમણૂક માટેની પ્રક્રિયા દર્શાવવામાં આવી છે ?

અનુચ્છેદ 342 (2)
અનુચ્છેદ 124 (2)
અનુચ્છેદ 324 (2)
અનુચ્છેદ 142 (2)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP