ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
દાંડીકૂચ વખતે ભારતના વાઈસરોય કોણ હતા ?

લોર્ડ રીડિંગ
લોર્ડ હારડીંગ
લોર્ડ ઈરવિન
લોર્ડ વિલિંગડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં સિવિલ સેવાના જનક તરીકે કોની ગણના થાય છે ?

લોર્ડ કેનિંગ
લોર્ડ મેકોલે
લોર્ડ કોર્નવોલિસ
સર જહોન સાઈમન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP