વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ડિસેમ્બર, 2016માં બંગાળના અખાતમાં Indra Navy 2016 નું નૌસેનાનું અભ્યાસ અભિયાન યોજવામાં આવેલ હતું તેમાં કેટલા દેશ જોડાયેલ હતા ?

ત્રણ
ચાર
બે
પાંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતની ડિફેન્સ શીલ્ડ સિસ્ટમમાં વાપરવામાં આવેલી રડાર સિસ્ટમનું નામ શું છે ?

ત્રિનેત્ર રડાર સિસ્ટમ
સોર્ડફિશ રડાર સિસ્ટમ
ગ્રીન પાઈન સિસ્ટમ
દિવ્યચક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈન્ટરનેશનલ ફ્લિટ રિવ્યુ, 2016માં ભારતના શસસ્ત્ર સેનાના પ્રમુખ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી ક્યા યુદ્ધ જહાજમાં સવાર થયા હતા ?

INS વિક્રમાદિત્ય
INS હદેઈ
INS સુમિત્રા
INS વિરાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP