વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજીની રાજધાની ગણાતું "સિલિકોન વેલી" સ્થળ-સંકુલ ક્યા આવેલું છે ?

સાન ફ્રાન્સિસ્કો પાસે
ન્યુજર્સી પાસે
શિકાગો પાસે
ન્યૂયોર્ક પાસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કયાં ભારતીય વૈજ્ઞાનિકને "સંશોધન પ્રયોગશાળાના પિતા' કહેવામાં આવે છે ?

સર પી.સી. રોય
શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર
સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખર
ડો.મહેન્દ્રલાલ સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે કાર્યરત 'સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર (SAC)' ગુજરાતના કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

ગાંધીનગર
રાજકોટ
અમદાવાદ
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
PSLV C 34 એ નવો વિક્રમ સ્થાપ્યો. શા માટે ?

વિશ્વમાં સૌથી વધુ વજનદાર ઉપગ્રહો પ્રસ્થાપિત કર્યો
આ ફલાઈટે ભારત તરફથી અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ (20) ઉપગ્રહો સફળ રીતે પ્રસ્થાપિત કર્યો.
વિશ્વમાં એક સાથે સૌથી વધુ ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરવાનો વિક્રમ સ્થાપ્યો.
સૌથી ઝડપી ઉડાણ ભરીને વિક્મ સ્થાપિત કર્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સોળમી તથા સત્તરમી સદી દરમિયાન નીચેના પૈકી કયા પાકો વિદેશમાંથી ભારતમાં લવાયા હતા ?
i) તમાકુ
ii) કાજુ
iii) લવિંગ
iv) બટેટા

માત્ર ii
i, ii, iii, iv
i, ii, iv
i & ii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP