વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
DRDO નું પૂરું નામ શું છે ?

Defence Rocket and Development Organisation
Defence Recruitment and Development Organisation
Defence Research and Development Organisation
Defence Research and Defence Operations

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉપગ્રહના માધ્યમથી કોઈપણ સ્થળ જાણવા GPS પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરાય છે તેનું પૂરું નામ શું છે ?

Global positioning system
General positioning system
Global point service
Global positioning service

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'પ્રબળ દસ્તકી' ભારત તથા મધ્ય એશિયાઈ દેશ ___ નો સંયુક્ત સૈન્યાભ્યાસ છે.

તુર્કમેનિસ્તાન
કઝાખસ્તાન
તુર્કિ
ઉઝબેકિસ્તાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
એરિજ ટેલિસ્કોપ વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

આપેલ બંને
તે એક રેડિયો ટેલિસ્કોપ છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
એરિજની સ્થાપના નૈનિતાલના દેવસ્થળ નજીક સ્થાપવામાં આવ્યું છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP