વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘મેઘરાજ’ શું છે ?

ભારતની ક્લાઉડ સિસ્ટમ
વાતાવરણ પર દેખરેખ રાખનારી વિશેષ પ્રણાલી
ક્લાઉડ સીડિંગ પ્રણાલી
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ક્યાં દેશોએ ક્રાયોજેનિક એન્જિન વિકસાવી લીધા છે ?
i) જાપાન
ii) ઈઝરાયેલ
iii) ભારત
iv) જર્મની
v) બ્રિટેન

i અને iii
i, iii અને v
i, iii, iv અને v
i, ii અને iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
"માલાબાર'' સૈન્યભ્યાસ વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

માલાબાર સૈન્યાભ્યાસ ભારત માલાબાર ક્ષેત્રમાં જ થાય છે.
માલાબાર વાર્ષિક નૌસૈન્ય અભ્યાસ છે.
માલાબાર સૈન્યાભ્યાસમાં ભારત, અમેરિકા તથા સિંગાપુર કાયમી સદસ્યો છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક સેન્ટર (NIC) ભારત સરકારના ક્યાં વિભાગ હેઠળ કાર્યરત છે ?

ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇલેકટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP