વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
હળવા એનેસ્થેટિક (Mild Anasthetic) તરીકે લાફિંગ ગેસ (laughing gas) તરીકે જાણીતા કયા વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

મિથેન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
નાઈટ્રસ એક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતના 'માનવ અવકાશ કાર્યક્રમ'(Indian human space programme (HSP)) માટે કયા પ્રક્ષેપણ યાનની પસંદગી થઈ છે ?

PSLV-XL
LVM-3
GSLV-MK III
સંપૂર્ણપણે નવા પ્રક્ષેપણ યાનનું નામ જાહેર કરવામાં આવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ફ્રાન્સની મદદથી ભારતમાં જેટ એન્જિન પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. તેને શું નામ આપવામાં આવેલ છે ?

ક્રિષ્ના
કાવેરી
શ્રીસ્ટી
મોહિની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP