વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
PRL( Physical Research Laborntory) અંગે નીચે પૈકી કયુ સાચુ છે.

તેની સ્થાપના 1947 માં અમદાવાદ ખાતે થઈ.
તે અવકાશ વિભાગ હેઠળ કાર્રયરત છે.
આપેલ તમામ
તે ઈસરોથી સ્વતંત્ર સંસ્થા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં ઈલેક્ટ્રીક ઘરેલું ઉપકરણો અને અન્ય ઉપકરણો માટે સ્ટાર રેટિંગ આપનાર સંસ્થા કઈ ?

Green energy bureau
Central electricity regulatory commission - CERC
Environment information institute
Bureau of energy efficiency - BEE

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મુંબઈ ખાતેની હાફકીન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ (HI) ક્યા ક્ષેત્રે સંશોધનમાં વ્યસ્ત છે ?

વિષાણુજન્ય રોગો તથા ચેપી રોગોને અટકાવવા અંગે
પરમાણુ ટેક્નોલોજી
પવન ઊર્જા વિજ્ઞાન
તે DRDOની સહયોગી સંસ્થા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
CERT-In શું છે ?

સોફટવેર એક્સપોર્ટ યુનિયન
સર્ટિફિકેટની ખરાઈ કરતુ સોફટવેર
એક પણ નહીં
સાયબર સુરક્ષા માટે જવાબદાર સંસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP