ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતના ઇતિહાસમાં અશોક તરીકે કયા રાજાને ઓળખવામાં આવે છે ?

ભીમદેવ પહેલો
સિધ્ધરાજ જયસિંહ
અજય પાળ
કુમારપાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP