ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ઊના તાલુકાના દેલવાડાને પ્રથમ ડિજિટલ પેમેન્ટ એનેબલ્ડ વિલેજ ક્યારે જાહેર કર્યું ?

1લી ડિસેમ્બર, 2016
31મી ડિસેમ્બર, 2016
26મી ડિસેમ્બર, 2016
24મી ડિસેમ્બર, 2016

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1942ની હિંદ છોડો આંદોલન દરમ્યાન ગુપ્ત પ્રવૃત્તિમાં ગુજરાતને કોનું માર્ગદર્શન મળેલું ?

બાબુલાલ શંકર
અચ્યૂત પટવર્ધન
મનહર રાવળ
રામપ્રસાદ શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતમાં કયા કાળના શિલ્પો બહુ જૂજ માત્રામાં પ્રાપ્ત થયા છે ?

ગુપ્ત કાલીન
મૌર્યકાલીન
શુંગ કાલીન
અનુગુપ્ત કાલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
પાંચમી સદીમાં વલ્લભી રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

દ્રોણાસિંહમા
ધ્રુવાસેના -I
ધરાસેના -II
સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સિંધુ સભ્યતાના મહત્ત્વના બંદર લોથલમાંથી નીચેનામાંથી કયા શિલ્પ મળી આવેલા છે ?

બેઠેલાં વૃષભની આકૃતિ
પક્ષીના મસ્તકવાળી સળી
આપેલ તમામ
સસલુ અને કૂકડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP