ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
CRPC ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાર્યવાહી કયા જિલ્લામાં કરવી તે શંકાસ્પદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ નિર્ણય કરશે ?

ડિસ્ટ્રીક કોર્ટ
સુપ્રીમકોર્ટ
હાઇકોર્ટ
તાલુકા કોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
આજીવન કેદ ભોગવતી વ્યક્તિ દ્વારા ખૂનનો ગુનો કરવામાં આવે તો IPC મુજબ શું શિક્ષા થાય ?

14 વર્ષની સાદી કેદ
કાળાપાણી ની સજા
દેહાંત દંડની સજા
7 વર્ષની સખત કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP