ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કેવા પ્રકારનો ગુનો છે ?

રાજકીય
વ્યક્તિગત
જાહેર સ્વાસ્થ્ય વિરુદ્ધનો
સામાજિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
આજીવન કેદ ભોગવતી વ્યક્તિ દ્વારા ખૂનનો ગુનો કરવામાં આવે તો IPC મુજબ શું શિક્ષા થાય ?

કાળાપાણી ની સજા
14 વર્ષની સાદી કેદ
દેહાંત દંડની સજા
7 વર્ષની સખત કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP