વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ડિસેમ્બર, 2016માં બંગાળના અખાતમાં Indra Navy 2016 નું નૌસેનાનું અભ્યાસ અભિયાન યોજવામાં આવેલ હતું તેમાં કેટલા દેશ જોડાયેલ હતા ?

ચાર
બે
પાંચ
ત્રણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્થાનિક અને બહુપક્ષીય માળખામાં નિઃશસ્ત્રીકરણ, બિન-પ્રસાર બાબતો, આત્મવિશ્વાસ અને સુરક્ષા નિર્માણના ઉપાયને લગતી બાબતો વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના (મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઓકસ્ટર્નલ અફેર્સ-MEA) કયા વિભાગને લગતું છે ?

UNP વિભાગ
E & SA વિભાગ
D & ISA વિભાગ
XPD વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP