ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ઈ.સ.1902માં અમદાવાદ ખાતે મળેલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું 18મુ અધિવેશન નોંધપાત્ર હતું કારણ કે તેમાં સૌપ્રથમ વખત બે ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો, તેઓ કોણ હતા ?

કસ્તુરબા ગાંધી અને અનસુયાબેન સારાભાઈ
જીવકોરબેન અને સુલોચનાબેન દેસાઈ
વિદ્યાબેન નીલકંઠ અને શારદાબેન મહેતા
હરકોઈબાઈ અને રાકમબાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1819માં ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કોશ તૈયાર કરનાર ?

મિસ સુસાન બ્રાઉન
સ્કિનર અને ફાઈવીએ
વિલિયમ ક્લાર્કસન
સી.એચ. થોમ્પસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

ભદ્રનો કિલ્લો - અહમદશાહ
કુંભારિયાના દેરા - વિમલ મંત્રી
ડભોઇનો કિલ્લો - ચૌલાદેવી
રુદ્રમહાલય - મૂળરાજ સોલંકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP