ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સ્વામી હરિદાસ કઈ ધાર્મિક પ્રણાલીના હતા ?

સખી પ્રણાલી
ગૌડિયા પ્રણાલી
વારકરી પ્રણાલી
રસિક પ્રણાલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઉદ્યોગ માટે જાણીતા શહેરો અંગે નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

ફર્નિચર ઉદ્યોગ - ઈડર
ડિઝલ એન્જિન અને ફાઉન્ડ્રી ઉદ્યોગ - રાજકોટ
રસાયણ અને દવા ઉદ્યોગ - વડોદરા
પિત્તળના ભાગો બનાવવાનો ઉદ્યોગ - જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
બારડોલી સત્યાગ્રહની લડત અંગેની પત્રિકા છાપીને વહેચવાનું કાર્ય કોણે સંભાળ્યું હતું ?

ભાઇલાલ પટેલ
જુગતરામ દવે
કુવરજીભાઇ
ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ભિખારીદાસ હવેલી - ભરૂચ
મહેરજી રાણી મેન્શન - સુરત
શાંતિદાસ દેસાઈ હવેલી - ભાવનગર
સુરેશ્વર દેસાઈ હવેલી - વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં ચોક્કસ દિવસોએ દર અઠવાડિયે જે મેળા ભરાય છે તેને શું કહેવાય છે ?

કલા પ્રદર્શન
હાટ
હાથશાળ મેળો
વેચાણ ઘર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP