ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ 'નસીબ ખરાબ હોવું' તેવો અર્થ આપે છે ?

માર્ગ કરવો
કરમ ફૂટેલા હોવા
પગ ભારે થવો
લુઢકી જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સાર્થ ગુજરાતી જોડણીકોશ ___ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
નર્મદ સાહિત્યસભા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP