ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રામનોમી, ટુંપિયા, પૈહાર શું છે ?

ભૂજની એમ્બ્રોઈડરી
સ્ત્રીઓનાં ઘરેણાં
યહૂદી ધાર્મિક કાર્યોમાં પહેરાતું વસ્ત્ર
શોકમાં પહેરાતી સાડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સ્વામી હરિદાસ કઈ ધાર્મિક પ્રણાલીના હતા ?

વારકરી પ્રણાલી
રસિક પ્રણાલી
સખી પ્રણાલી
ગૌડિયા પ્રણાલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ચિત્રવિચિત્રનો મેળો' ક્યાં યોજાય છે ?

અંબાજી, બનાસકાંઠા
સાગબારા, નર્મદા
ગુણભાખરી, સાબરકાંઠા
વૌઠા, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP