કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી
મોનીટર
ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી
કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + TAB
ALT + TAB
CTRL + ALT
CTRL + ALT + DEL

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP