ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા મ્યુઝિયમમાં સ્વર્ગ-નર્કના યમપટ્ટના ચિત્રો જોવા મળે છે ?

વોટ્સન મ્યુઝિયમ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ
ઢિંગલી મ્યુઝિયમ
કચ્છ મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનો અગત્યનો 'પશુમેળો' નીચેનામાંથી કયો છે ?

વૌઠાનો મેળો
ભવનાથનો મેળો
તરણેતરનો મેળો
શામળાજીનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP