કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ભારતમાં ‘એન્જિનિયર દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

14 સપ્ટેમ્બર
15 સપ્ટેમ્બર
13 સપ્ટેમ્બર
16 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ડુગોંગ સંદર્ભે નીચેના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે ?

આપેલ તમામ
તેને સમુદ્રી ગાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ડગોંગ એ વિશ્વનું એકમાત્ર શાકાહારી સમુદ્રી સ્તનધારી છે.
તેના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે સમગ્ર વિશ્વમાં 28 મેના રોજ ‘વિશ્વ ડુગોંગ દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા ___ થી ___ સુધી શિક્ષક પર્વ 2021ની ઉજવણી કરવામાં આવશે.

5 થી 10 સપ્ટેમ્બર, 2021
5 થી 7 સપ્ટેમ્બર, 2021
5 થી 28 સપ્ટેમ્બર, 2021
5 થી 17 સપ્ટેમ્બર, 2021

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ટોક્યો પેરાલિમ્પિક 2020માં શ્રી શરદ કુમારે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. તેઓ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

હાઈ જમ્પ
ડિસ્ક થ્રો
ટેનિસ
શૂટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ઓઝોન પડના સંરક્ષણ માટે મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકલ પર હસ્તાક્ષર ક્યારે કરવામાં આવ્યા હતા કે જેની યાદમાં દર વર્ષે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિશ્વ ઓઝોન દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ?

16 સપ્ટેમ્બર, 1987
16 સપ્ટેમ્બર, 1988
16 સપ્ટેમ્બર, 1986
16 સપ્ટેમ્બર, 1989

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP