ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘બાંસી નામની છોકરી’, ‘કાલસર્પ’ કોના નોંધપાત્ર વાર્તાસંગ્રહ છે ?

ત્રિભુવનદાસ લુહાર
નવલરામ ત્રિપાઠી
મધુરાય
ઉશનસ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર ખાજા - આ કહેવતનો અર્થ આપો.

સારૂં નરસું સૌ સરખું હોવું
બધાની દરકાર કરવી
ભાજી અને મૂળા બરાબર હોવા
કોઈને કામ આવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP