ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતની નાટ્યકલાઓમાં કોનું નામ મોખરે ગણાય છે ?

ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી
બાપુલાલ નાયક
જયશંકર સુંદરી
દીના પાઠક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP