ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના સૌ પ્રથમ મુખ્યમંત્રીનું નામ જણાવો.

ઉચ્છંગરાય ઢેબર
વજુભાઈ ભાનુશાળી
મધુપ્રસાદ ગાંગલીયા
પ્રતાપભાઈ ઢેબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સલ્તનતકાળ દરમિયાન સ્થપાયેલા નવા નગરોની નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી ?

મુસ્તફાબાદ - જુનાગઢ
અહમદનગર - હિંમતનગર
મુહમ્મદાબાદ - મહેમદાબાદ
મુહમ્મદાબાદ - ચાંપાનેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP