ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘સભાની અદબ રાખી વાણી લગામ કરું છું.
કે’તો નથી એટલું કે કેવાં એનાં નેણ છે.’ - પંક્તિમાં રહેલો છંદ ઓળખાવો.

માલિની
મનહર
એક પણ નહીં
હરિગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"વાડ ચીભડાં ગળે" કહેવતનો અર્થ શોધો.

વાડની બાજુનાં ચીભડા વાડ ગળી જાય
રક્ષક જ ભક્ષક બને
પોલીસ ચોરનો સાથ આપે
રક્ષક ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તળપદા શિષ્ટ શબ્દોનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

છાક - નશો
સરસાઈ - ચઢિયાતાપણું
આણીપા - આ બાજુ
હરવર - હલચલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP