વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્રાયોજીનીક એન્જિન (Cryogenic Enginges) નો ઉપયોગ કયા થાય છે ?

રોકેટ ટેકનોલોજી (Rocket Technology)
સબમરીન પ્રોપલ્શન માટે (Sub-marine crop propulsion)
રેફ્રિજરેટર માટે (Refrigerators)
સુપર કંડક્ટીવીટી (Super Conductivity)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કયાં ભારતીય વૈજ્ઞાનિકને "સંશોધન પ્રયોગશાળાના પિતા' કહેવામાં આવે છે ?

સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખર
સર પી.સી. રોય
શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર
ડો.મહેન્દ્રલાલ સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કેપ્લરના ગ્રહોની ગતિના નિયમો પ્રમાણે, જ્યારે ઉપગ્રહને પૃથ્વીની વધુ નજીક લાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેની ઝડપ

વધે છે
ઘટે છે
અંદાજી ન શકાય
સરખી રહે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
GSLV mk-3 વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
GSAT 6 ને GSLV mk3 દ્વારા સફળ રીતે પ્રસ્થાપિત કરાયેલ છે.
ભારત દ્વારા તૈયાર કરાયેલ સ્વદેશી ક્રયોજેનિક એન્જિન CE 20 નો તેમાં ઉપયોગ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP