વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઓગસ્ટ, 2016 માં ભારતની પહેલી સશસ્ત્ર પરમાણુ સબમરીનનો નૌકાદળમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, તેનું નામ ___ છે.

આઈ.એન.એસ. વિક્રાંત
આઈ.એન.એસ. વિરાટ
આઈ.એન.એસ. તેજસ
આઈ.એન.એસ. અરિહંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્માર્ટ ફોન માટે વપરાતો શબ્દ "NFC" નો સંદર્ભ શું છે ?

નીયર ફીલ્ડ કોમ્યુનિકેશન
નેટવર્ક ફોરવર્ડીંગ કંટ્રોલ
નેટવર્ક ફીડબેક કંટ્રોલ
નેગેટીવ ફીડબેક કોમ્યુનિકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP