ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં મનાવાતા વિવિધ ઉત્સવો અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ગાય ગોહરીનો મેળો - દાહોદ
માણેકઠારીનો મેળો - રૂપાલ
ગોળ ઘોડીનો મેળો - સુરત
રવેચીનો મેળો - રાપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'પિઠોરા' શું છે ?

આદિવાસી તહેવાર
આદિવાસી સંગીત
આદિવાસી ચિત્રકલા
આદિવાસી નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP