એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

ભવિષ્યવાણી કરવી
દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરવી
ડૂબતો માણસ તરણું પકડે
બંધ બાંધી દેવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ખેતીમાં ઉપયોગ થયો હોય તેવી જમીનનું, સરકાર દ્વારા અધિગ્રહણ કરવાથી મળતા વળતરથી થતો લાંબાગાળાનો મૂડી નફો ___ ગણાય.

કરપાત્ર
આંશિક કરપાત્ર
કરમુક્ત
આંશિક કરમુક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
બેંક સામાન્ય રીતે કયા ખાતા પર વ્યાજ આપતી નથી ?

ચાલુ ખાતુ
રીકરીંગ ખાતું
બાંધી મુદત ખાતું
બચત ખાતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP