યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેના પૈકી કયું વિધાન શિક્ષણનો અધિકાર, 2009 બાબતે સાચું નથી ?

કેપીટેશન ફી પર પ્રતિબંધ
રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સલાહકાર પરિષદોની રચનાની જોગવાઈ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
શારીરિક સજા અને માનસિક કનડગત પર પ્રતિબંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
કેવી ગ્રામ પંચાયતને સમરસ ગ્રામ પંચાયત કહે છે ?

આર્થિક રીતે સ્વનિર્ભર હોય
સરપંચ સહિત બધા સભ્યો બિનહરીફ ચૂંટાય
પાણી, સડક અને વીજળી ઉપલબ્ધ હોય
સૌથી વધુ સાક્ષરતા હોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સૂજલામ સૂફલામ યોજના હેઠળ રાજ્યમાં સૌથી વધુ પાણીની અછત ધરાવતાં 10 જિલ્લા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. નીચેના પૈકી કયા જિલ્લાનો એમાં સમાવેશ થતો નથી.

સુરેન્દ્રનગર
ડાંગ
અમદાવાદ
ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP