ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યો કયા છે ?

ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ
ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, આંધ્ર પ્રદેશ
ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ
ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતના પ્રમાણ સમયની રેખા કે જે અલ્હાબાદની નજીકથી પસાર થાય છે તેનો સમય જ ભારતનો પ્રમાણ સમય માનવામાં આવે છે.

એકેય નહીં
68.0 પૂ.રે.
23.5 ઉ.અ.
82.5 પૂ.રે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વર્તમાનની સિંધુ જળ સંધિ મુજબ કઈ નદીનું પાણી ભારતને અનિયંત્રિત ઉપયોગ માટે ફાળવવામાં આવ્યું છે ?

આપેલ તમામ
બિયાસ
સતલુજ
રાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP