ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ નીચે પૈકી કયા રાજ્યમાં શહેરી વસ્તીનું પ્રમાણ મહત્તમ છે ?

તમિલનાડુ
મહારાષ્ટ્ર
ગુજરાત
ગોવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
માન. વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશની સૌથી લાંબી ટનલ (બોગદુ)નું ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. આ ટનલ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે ?

મધ્ય પ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર
પંજાબ
જમ્મુ અને કાશ્મીર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો સૌથી ઊંચો ઉચ્ચપ્રદેશ કયો છે ?

લદાખનો ઉચ્ચપ્રદેશ
છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચપ્રદેશ
કારાકોરમનો ઉચ્ચપ્રદેશ
દખ્ખણનો ઉચ્ચપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP