ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતીય મહિલા બેંક વર્ષ 2013માં કાર્યરત થયેલ છે, તેમાં સરકારે શરૂઆતના તબક્કે કેટલા રૂપિયાનું ફંડ બેંકને આપેલ ?

રૂ. 700 કરોડ
રૂ. 1500 કરોડ
રૂ. 1000 કરોડ
રૂ. 500 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીતિ આયોગમાં ઉપાધ્યક્ષની નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

નાણામંત્રાલય દ્વારા
સંસદ દ્વારા
માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રી દ્વારા
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં ફુગાવો ___ નો ઉપયોગ કરી માપવામાં આવે છે.

આપેલ બંને
હોલસેલ પ્રાઈસ ઈન્ડેક્ષ (WPI)
કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (CPI)
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કયું GST કાઉન્સિલ બાબતે સાચું છે ?

આપેલ પૈકી કોઇ નહી
આપેલ બંને
GST કાઉન્સિલ કેન્દ્ર તેમજ રાજ્યો બંનેને ભલામણો કરશે.
વડાપ્રધાન GST કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP