કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2020 ના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ વિદેશી રોકાણ મેળવનાર ભારતનું કયું રાજ્ય છે ?

દિલ્હી
કર્ણાટક
ગુજરાત
મહારાષ્ટ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
રિલાયન્સ લાઇફ સાયન્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી RT-PCR ટેસ્ટ કીટનું નામ જણાવો.

એમ-ગ્રીન કીટ
એચ-ગ્રીન કીટ
આર-ગ્રીન કીટ
કે-ગ્રીન કીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નવેમ્બર 2020 દરમિયાન ભારતના કયા બે સરોવરોનો રામસર સાઇટ તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ?

લોનાર સરોવર અને ચિલ્કા સરોવર
લોનાર સરોવર અને સુર સરોવર
લોનાર સરોવર અને લોકટક સરોવર
લોનાર સરોવર અને કોલેરુ સરોવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ' ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

8 ડિસેમ્બર
10 ડિસેમ્બર
11 ડિસેમ્બર
9 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
શ્રી નીતીશ કુમારને બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ કોણે અપાવ્યા છે ?

શ્રી જગદીપ ધનખર
શ્રી ફાગુ ચૌહાણ
ડૉ.બી.ડી. મિશ્રા
શ્રી કલરાજ મિશ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP