ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા મ્યુઝિયમમાં સ્વર્ગ-નર્કના યમપટ્ટના ચિત્રો જોવા મળે છે ?

વોટ્સન મ્યુઝિયમ
કચ્છ મ્યુઝિયમ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ
ઢિંગલી મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરનું કયું નૃત્ય ખૂબ જાણીતું છે ?

ટિપ્પણી નૃત્ય
મેરાયો નૃત્ય
ગોફ ગૂંથણ નૃત્ય
મરચી નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં મનાવાતા વિવિધ ઉત્સવો અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ગાય ગોહરીનો મેળો - દાહોદ
માણેકઠારીનો મેળો - રૂપાલ
ગોળ ઘોડીનો મેળો - સુરત
રવેચીનો મેળો - રાપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP