કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
નીચેના પૈકી કયું/ક્યાં વિધાન/વિધાનો સાચું/સાચાં છે તે જણાવો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
ફેસબુક 2004માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
ફેસબુકે પોતાનું નામ બદલીને મેટા (Meta) કર્યુ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP