કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
કેન્દ્રીય બજેટ 2022-23માં કુલ કેટલા કરોડનો બજેટ અંદાજ છે ?

રૂ.39,50,101 કરોડ
રૂ.61,44,909 કરોડ
રૂ.39,44,909 કરોડ
રૂ.50,44,909 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
13 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ કોના માનમાં મનાવાય છે ?

કસ્તુરબા
રાણી લક્ષ્મીબાઈ
મેડમ ભીખાઈજી કામા
સરોજીની નાયડુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

તાજેતરમાં વર્લ્ડ બેંક, ભારત સરકાર, કર્ણાટક અને ઓડિશાની રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને મદદ કરવા પ્રોગ્રામ માટે REWARD પ્રોગ્રામ માટે હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
REWARDનું પૂરુંનામ રેજુવેનેટિંગ વોટરશેડ્સ ફોર એગ્રિકલ્ચરલ રેઝિલિયન્સ થ્રૂ ઇનોવેટિવ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
વિશ્વ પેંગોલિન દિવસ કયારે મનાવાય છે ?

ફેબ્રુઆરીનો બીજો શનિવાર
ફેબ્રુઆરીનો પ્રથમ સોમવાર
ફેબ્રુઆરીનો ત્રીજો શનિવાર
ફેબ્રુઆરીનો પ્રથમ શનિવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP