ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાદરેથી રસ્તાઓ પાછા વળશે રે લઈ લેણ દેણ તૂટયાનું શૂળ : આ પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

અતિશયોક્તિ
અનન્વય
શ્લેષ
વ્યતિરેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP