GSSSB Accountant Exam Paper (25-03-2018) / 114
નીચેના પૈકી ઓડીટના પૂરાવા તરીકે સૌથી વધુ વિશ્વસનીય શું છે ?

પ્રત્યક્ષ તપાસ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નિરિક્ષણ
ગણતરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant Exam Paper (25-03-2018) / 114
કઈ સપાટીએ સર્વગ્રાહી કૌશલ્યની જરૂર પડે છે ?

મધ્ય સપાટી
તળ સપાટી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઉચ્ચ સપાટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP