GSSSB Accountant Exam Paper (25-03-2018) / 114
કંપની ઓડીટનો મુખ્ય હેતુ શું છે ?

લઘુમતી શેરહોલ્ડરના હિતોનું રક્ષણ કરવું
કંપનીના પ્રભાવની અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન કરવું
ભૂલો અને છેતરપીંડીને શોધવી અને અટકાવવી
કંપનીના વાર્ષિક હિસાબોની વિશ્વસનીયતાને પ્રમાણિત કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant Exam Paper (25-03-2018) / 114
સંચાલકીય ઓડીટને બીજા ક્યા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

રોકડ ઓડીટ
વાર્ષિક ઓડીટ
કાર્યક્ષમતા ઓડીટ
પડતર ઓડીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant Exam Paper (25-03-2018) / 114
નીચેના પૈકી ઓડીટના પૂરાવા તરીકે સૌથી વધુ વિશ્વસનીય શું છે ?

આંતરિક બિલમાં દર્શાવેલ ઉધારબીલની રકમ
સામાન્ય ખાતાવહીની બાકી
મહિનાના અંતે આખર બાકીની મેળવણીનું પત્રક
ગ્રાહક પાસેથી મળવાની બાકી રકમની સંમતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant Exam Paper (25-03-2018) / 114
નીચેનામાંથી કઈ ઓડીટરની ફરજ નથી ?

ઓડીટ રિપોર્ટ પર સહી કરવી
કંપનીના સભ્યોને ઓડીટ રિપોર્ટની જાણ કરવી
કંપનીના બેન્કરોને ઓડીટ રિપોર્ટની જાણ કરવી
સંચાલકોને કાયદાના ઉલ્લંઘનની જાણ કરવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP