ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?

ગરબો એ સ્ત્રીનું નૃત્ય છે.
ગરબી એ સ્ત્રીનું નૃત્ય છે.
ભક્તકવિ દયારામે ગરબીની રચનાઓ કરેલી.
ગરબી એ પુરુષોનું નૃત્ય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

અમિત શાહ
જે.ડી.પરમાર
વિજય રૂપાણી
લાલકૃષ્ણ અડવાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
જેસલ-તોરલની સમાધિ ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

કચ્છ જિલ્લો
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો
પાટણ જિલ્લો
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP