ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના વિધાનો વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

આલેણી-હાલેણીએ વડોદરા વિસ્તારની તડવી આદિવાસી કન્યાઓનું લોકનૃત્ય છે.
આપેલ તમામ
તડવીઓના આલેણી-હાલેણીમાં તડવીઓના ટોળાને ભીલોમાં આલેણિયા નામે ઓળખાય છે.
આ નૃત્ય વસંતઋતુના આગમનને વધાવવા માટે થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
એલિસબ્રિજ નામ કોના પરથી પાડવામાં આવ્યું છે ?

અંગ્રેજ અધિકારીનાં પત્ની
આમાંના કોઈ જ નહીં
અંગ્રેજ અધિકારી
એલિસ ઇન વન્ડરલેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
બારડોલી સત્યાગ્રહની લડત અંગેની પત્રિકા છાપીને વહેચવાનું કાર્ય કોણે સંભાળ્યું હતું ?

ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક
કુવરજીભાઇ
જુગતરામ દવે
ભાઇલાલ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP